🐝🎨B_B_B_BEST🌼💐 🐝🎨B_B_B_BEST🌼💐 .

🐝🎨B_B_B_BEST🌼💐

پايان كار در واشنگتن آغاز راه در تهران


پايان كار در واشنگتن آغاز راه در تهران


رأي‌گيري روز پنجشنبه گذشته سنا عملا به كار بررسي توافق هسته‌اي در كنگره پايان داد و ثابت كرد بر خلاف آنچه در چند هفته گذشته مكررا ادعا شده بود،كنگره آمريكا چندان هم مخالف برجام نيست.
به گزارش مشرق، مهدي محمدي طي يادداشتي در روزنامه وطن امروز نوشت: در حالي كه هنوز موضع رسمي و نهايي ايران روشن نيست، كار بررسي برجام در آمريكا تكميل شده و دولت آمريكا مانعي براي اجراي آن در پيش ندارد.
بيش از 2 ماه جنجال در واشنگتن ميان كنگره و دولت بر سر مطلوبيت يا عدم مطلوبيت توافق نهايي، حاوي درس‌هاي مهمي است كه نبايد به سادگي از كنار آنها گذشت.
يكم- شور و هيجان ناشي از مباحثات در اين باره قبل از هر چيز رازهاي مهمي را افشا كرده است. برخي از آنچه مقام‌هاي دولتي آمريكا در اين مدت گفته‌اند، بي‌شك مطالبي است كه در وضعيت عادي هرگز حاضر به بيان آنها نبودند و اين تنها فشار سياسي طاقت‌فرساي مخالفان بود كه باعث شد اين «رازهاي مگو» علني شود. مهم‌تر از اين، مجادله كنگره - دولت درباره برجام، هم پيش‌فرض‌هاي دولت آمريكا در امضاي اين توافق با ايران را آشكار كرد و هم به نمايان شدن تفسير خاصي انجاميد كه مقام‌هاي دولت آمريكا آن را «يگانه روايت معتبر از برجام» مي‌دانند و طبعا نوبت اجرا كه برسد براساس آن عمل خواهند كرد. از جمله: مقام‌هاي دولتي آمريكا در اين مدت ترديدي باقي نگذاشتند كه توافق با ايران تنها گزينه واقعي روي ميز آنها بوده و در صورت عدم توافق نه تنها گزينه ديگري در اختيار نداشته‌اند بلكه مي‌دانستند همين گزينه‌هاي فعلي – بويژه تحريم‌ها - را هم از دست خواهند داد. به تعبير دقيق‌تر، دولت آمريكا به اين جمع‌بندي رسيده بود كه افزايش تحريم‌ها اين بار نه فقط موجب افزايش فشار بر ايران نمي‌شود بلكه از طريق شكست اجماع بين‌المللي عملا سرجمع فشار بر ايران را كاهش خواهد داد. علاوه بر اين، اين مباحثات نشان داد دولت آمريكا عميقا به اين جمع‌بندي رسيده بود كه گزينه نظامي يك گزينه معتبر نيست و حتي ارزش تبليغاتي خود را هم از دست داده است. همچنين تصميم‌گيرندگان امور ايران در دولت آمريكا در اين دو ماه، بارها و به زبان‌هاي مختلف تاكيد كردند دولت اوباما مدت‌ها پيش به اين نتيجه رسيده بود كه استراتژي باز كردن پيچ و مهره‌هاي برنامه هسته‌اي ايران (يابه‌اصطلاح «غني‌سازي صفر») كارآمد نيست و بايد راهي براي كنار آمدن با غني‌سازي در ايران پيدا كند. يك نكته ديگر كه مي‌توان آن را فصل مشترك اظهارات مدافعان توافق در2 ماه گفت‌وگوي آتشين با مخالفان دانست اين است كه مدافعان برجام اصرار دارند اجراي درازمدت اين توافق در ايران، محيط داخلي ايران را تغيير خواهد داد و بنابراين 15 سال ديگر، زماني كه توافق به انتهاي كار خود برسد، ايراني نوين بر سر كار خواهد بود كه يا اساسا علاقه‌اي به پيگيري برنامه هسته‌اي نخواهد داشت يا اينكه برنامه هسته‌اي آن ديگر يك تهديد براي آمريكا نخواهد بود.
و آخرين نكته هم اين است كه تقريبا همه مقام‌هاي آمريكايي به نوبت تاكيد كرده‌اند از ديد آنها توافق هسته‌اي نه پايان بلكه تازه آغاز راه اعمال فشار بر ايران در ديگر حوزه‌هاي رويارويي راهبردي تهران- واشنگتن است و تنها تفاوتي كه نسبت به گذشته ايجاد شده اين است كه در ادامه راه اين مواجهه راهبردي، ايران از ابزار بازدارنده‌اي به نام برنامه هسته‌اي محروم خواهد بود.
همه اين موارد، در واقع بيانگر پيش‌فرض‌هاي دولت آمريكا در توافق با ايران است. پيش‌فرض‌هايي كه تا قبل از اتمام مذاكرات عميقا پنهان نگه داشته يا كتمان مي‌شد. به ادبيات مقام‌هاي آمريكايي قبل از مذاكرات مراجعه كنيد. اولا دولت آمريكا تاكيد مي‌كرد كاملا آماده توافق نكردن است و جز توافق گزينه‌هاي بسيار ديگري در اختيار دارد كه در صورت لزوم در استفاده از آنها ترديد نخواهد كرد و ثانيا، آمريكايي‌ها – هم در كنگره و هم در دولت - مي‌گفتند خود را براي اعمال دور جديدي از تحريم‌ها عليه ايران به محض آنكه شكست مذاكرات قطعي شود آماده كرده‌اند. اين واقعيت را نمي‌توان فراموش كرد كه بسياري در ايران دقيقا به دليل جدي گرفتن اين دو تهديد – كه حالا معلوم شده بنياد آن بر باد بوده - اصرار مي‌كردند بايد به هر قيمت به مذاكرات ادامه داد و گام به گام به امتيازهاي ارائه شده به آمريكا افزود؛ مبادا فرصت توافق از ميان برود. از ديد اين عده، وضعيت عدم توافق آنچنان ناگوار و غيرقابل تحمل بود كه هر توافقي را بدل به يك توافق مطلوب مي‌كرد. در اين وضعيت، چانه‌زني بيشتر هم چندان معنايي نداشت، چرا كه ايستادگي بيش از حد روي برخي مواضع مي‌توانست اصل توافق را به خطر بيندازد.
اكنون زمان كنكاش كردن در گذشته نيست ولي تاكيد بر اين نكته حتما لازم است كه يك درك راهبردي متفاوت (و واقعي‌تر) از گزينه‌هاي آمريكا عليه ايران، بدون ترديد مي‌توانست زيرساخت‌هاي يك توافق بسيار بهتر و چانه‌زني از موضعي صدچندان قدرتمندانه‌تر را فراهم كند. آنچه امروز نقل زبان مقام‌هاي آمريكايي است، همان چيزهايي است كه زماني انقلابيون در ايران بر آن پاي مي‌فشردند و با استناد به آن از دولت مي‌خواستند در مقابل آمريكا مستحكم‌تر باشد و از تهديدهاي آن نهراسد اما يادمان هست كه در پاسخ يا به سخره گرفته مي‌شدند يا افراطي ناميده مي‌شدند.
دوم- علاوه بر اينكه پيش‌فرض‌هاي آمريكا آشكار شده، تفسير معيار آن از برجام نيز اكنون بي‌هيچ ابهامي روشن شده است. آمريكايي‌ها يك درك كاملا خاص از متن توافق هسته‌اي دارند كه همان را ملاك اجراي توافق قرار خواهند داد و اين درك، به گونه‌اي است كه اگر هر چه زودتر تعيين تكليف نشود، در همان گام‌هاي اول، اجراي برجام را دچار چالش‌هاي اساسي خواهد كرد. به طور بسيار خلاصه، تفسير آمريكا از برجام بر مباني زير استوار است:
1- دولت آمريكا اجراي برجام را به هيچ وجه مانعي براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران به بهانه‌هاي تروريسم و حقوق بشر نمي‌داند سهل است، عقيده دارد به دليل كاهش توان پاسخ‌دهي ايران، دست دولت آمريكا در اين زمينه بازتر هم خواهد شد.
2 - دولت آمريكا نظام دسترسي و بازرسي
توافق شده در برجام را مهم‌ترين دستاورد خود از اين توافق مي‌داند. از ديد آمريكايي‌ها دسترسي به برنامه هسته‌اي ايران از اين پس يك مساله اطلاعاتي خواهد بود نه يك مساله پادماني.
3 - دولت آمريكا معتقد است اجراي برجام از سوي ايران به معناي گام نهادن در يك مسير بلندمدت اعتمادسازي است و تا زماني كه طي اين مسير كامل نشود، زيرساخت تحريم‌ها حفظ خواهد شد.
4 - دولت آمريكا به هيچ‌وجه معتقد نيست 10 يا 15سال ديگر همه چيز به طور اتوماتيك درباره برنامه هسته‌اي ايران حل خواهد شد. آمريكايي‌ها مي‌گويند آنچه مسلم است اين است كه برنامه هسته‌اي ايران فعلا نيمه تعطيل خواهد شد اما اينكه در آينده چه اتفاقي مي‌افتد، وابسته به اين است كه در آينده شرايط چگونه باشد.
5 - دولت آمريكا پيشاپيش خود را برنده هرگونه منازعه تفسيري درباره متن مي‌داند، چرا كه عقيده دارد ايران هرگز در استفاده از هيچ‌كدام از مكانيسم‌هاي داوري مندرج در برجام يا قطعنامه 2231 موفق نخواهد بود.
به اين فهرست مي‌توان موارد ديگري را هم افزود. تفسير دولت آمريكا از برجام در نظر گرفتن آن نه به مثابه يك توافق هسته‌اي بلكه به عنوان يك ابزار بلندمدت مهار ايران در همه حوزه‌هاي امنيت ملي است. بسيار مهم است كه مجلس شوراي اسلامي بويژه كميسيون برجام در تصميم‌گيري نهايي خود درباره توافق هسته‌اي، اين اصول را همواره پيش چشم داشته باشند. متقابلا اين حق جمهوري اسلامي ايران است كه تفسير خود از اين متن را ارائه كرده و حين اجرا بر آن پاي بفشرد. اگر يك تفسير روشن و رسمي از سوي مجلس درباره برجام بويژه درباره 5 محور كليدي كه به آن اشاره شد، ارائه نشود، اين متن حين اجرا تهديدهايي بسيار مهم و غيرقابل پيشگيري را بر كشور تحميل خواهد كرد.
سوم- خوب است در انتها از منظر سياست داخلي آمريكا هم نگاهي به توافق هسته‌اي بيفكنيم. چنانكه در صدر اين نوشته گفتيم اكنون روشن شده است كه توافق هسته‌اي آنقدرها هم كه در ابتدا به نظر مي‌رسيد براي كنگره غيرقابل تحمل نبوده است. در حالي كه تا همين چند هفته قبل ضرورت توسل رئيس‌جمهور آمريكا به حق وتو در مقابل كنگره قطعي به نظر مي‌رسيد و بحث‌ها عمدتا بر اين متمركز بود كه اوباما آراي لازم را براي اين كار خواهد داشت يا نه، حالا مي‌بينيم كه مخالفان حتي راي كافي براي طرح برجام در سنا را هم در اختيار نداشته‌اند. اين امر نشان‌دهنده آن است كه مخالفت‌ها با برجام در آمريكا يا سطحي و لابي‌پذير است يا اينكه در مواردي هم كه مخالفت عميقي وجود دارد، بيشتر به دلايل حزبي است تا دلايل متني و راهبردي. تقريبا با اطمينان مي‌توان گفت اگر بحث درباره توافق هسته‌اي فضاي حزبي در آمريكا را قطبي نكرده بود، بسياري از جمهوري‌خواهاني هم كه مخالف اين توافقند دليل چنداني براي اصرار بر نظر خويش نمي‌يافتند.
از همين جا اما حقيقت ديگري را هم مي‌توان دريافت؛ واضح است كه توافق هسته‌اي در آمريكا به توافق شكننده يك جناح خاص با ايران بدل شده است. بنابراين كاملا روشن است كه‌ آينده توافق هسته‌اي در آمريكا نه تنها تضمين شده نيست بلكه بسيار شكننده و مبهم است. بويژه در يك و نيم سال بعد (زماني كه يك رئيس‌جمهور جديد در آمريكا بر سر كار مي‌آيد)، بويژه اگر منازعه ژئوپليتيك ميان ايران و آمريكا نيز رشد كرده باشد – كه قطعا خواهد كرد- هيچ معلوم نيست كه پايه‌هاي لرزان توافق هسته‌اي بر اثر اراده يك جمهوري‌خواه تازه قدرت گرفته به يكباره فرو نريزد و همه چيز به نقطه ماقبل صفر بازنگردد. عمر طولاني توافق هسته‌اي شايد بزرگ‌ترين عيب آن است. در زماني چنين بلند، معلوم نيست اين توافق بايد چند بحران سياسي را از سر بگذراند و خود را همچنان سرپا نگه دارد.

كپي از:www.farsnews.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۱۸:۳۰ توسط:SAHAR موضوع:

علت پيري پوست


چرا با بالارفتن سن، پوست چروك و لك مي‌شود؟

مردم بر اين باورند كه پوست‌هاي چروكيده، لكه‌هاي كبدي و چين‌وچروك بخشي از روند طبيعي پيري هستند. اما اين‌چنين نيست

مردم بر اين باورند كه پوست‌هاي چروكيده، لكه‌هاي كبدي و چين‌وچروك بخشي از روند طبيعي پيري هستند. اما اين‌چنين نيست؛ آنها تنها نشانه‌هايي از مضرات آفتاب هستند. هرگز آن بيماري را كه با مادر سالمندش به من مراجعه كرده بود فراموش نخواهم كرد. پوست بيمار به علت سوختگي شديد در ساحل مانند پوست تمساح پوسته‌پوسته شده بود. او به يك روند درماني پرهزينه احتياج داشت. در مقابل، مادر بيمار يك زن جنوبي بود كه در سن هشتاد و چهار سالگي يك پوست صاف و بدون چين‌وچروك داشت. راز او چه بود؟ او در تمام طول زندگي‌اش با استفاده از كرم‌هاي ضد آفتاب و كلاه‌هاي بزرگ و زيبا براي محافظت از صورت خود، از آفتاب دوري كرده بود. او مي‌گفت كه هميشه در سمت سايه‌ي خيابان قدم مي‌زند. همه مي‌توانند او را الگوي خود قرار دهند.
استفاده از كرم ضد آفتاب بايد همراه با مراقبت هاي خاصي باشد تا اثر بخشي لازم را داشته باشد. استفاده از لباس آستين بلند، دستكش، كلاه، عينك آفتابي و راه رفتن در سايه همراه با استفاده از كرم ضد آفتاب در پيشگيري از آفتاب سوختگي و بروز ملانوم موثر است.
آكادمي بيماري‌هاي پوستي آمريكا اخيرا توصيه كرده است كه افراد از حداقل ميزان SPF (عامل حفاظت در برابر آفتاب) پيروي كنند؛ از اين رو، استفاده‌ي روزانه از كرم‌هاي ضد آفتاب با درجه‌ي حفاظت 30 مناسب خواهد بود. به خاطر داشته باشيد كه مضرات آفتاب تراكمي است؛ ده دقيقه قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول روز در طولاني مدت مي‌تواند مشكلات جدي به بار بياورد.

كپي از:firemovie.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۵۸:۲۴ توسط:SAHAR موضوع:

جريمه بخاطربدحجابي...جريمه 900 هزار توماني بدحجابي/كاهش پارتي هاي شبانه تهران

 

 

سرپرست دادسراي ارشاد تهران گفت: از ابتداي سال ۹۴ تاكنون مديران ۷۳ مجتمع مسكوني تهران را با هدف جلوگيري از برگزاري پارتي هاي شبانه به دادسرا دعوت كرديم كه اين اقدام مؤثر بوده به نحوي كه آمار پارتي‌هاي شبانه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است.
به گزارش مشرق، جلسه ستاد پيشگيري از جرايم خاص استان تهران به رياست عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران با دستور كار سرقت و جرايم منافي عفت تشكيل شد كه

در اين جلسه سردار ساجدي نيا فرمانده انتظامي استان تهران به همراه فرماندهان انتظامي غرب و شرق استان و دادستان هاي شهرستان هاي تابعه استان تهران حضور داشتند.

جعفري دولت آبادي جرايم آسيب پذير براي جامعه را به سه دسته تقسيم كرد و گفت: اول جرايمي كه با سلامت جسمي و روحي افراد مرتبط است كه به امور بهداشت؛ تغذيه؛ بهداشت عمومي و مسائلي از اين قبيل مربوط مي شود. دوم جرائم اقتصادي و مالي است كه علاوه بر آسيب مالي به امنيت فكري مردم نيز خدشه وارد مي كند و سوم جرايمي كه در تضاد با عزت و كرامت انساني است كه فساد اخلاقي از اين نوع جرايم است.

دادستان عمومي و انقلاب تهران با تاكيد بر دستور كار جلسه به موضوع جرايم اقتصادي و مسائل مالي اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه به جرايم اقتصادي سرقت و مفاسد اخلاقي نگاه ويژه اي دارد و مبارزه با اين جرائم از سياست هاي مهم دستگاه قضا به شمار مي رود. بايد در جرائمي مانند سرقت از ظرفيت و توان تمام دستگاه ها استفاده شود تا مردم امنيت خاطر داشته باشند.

وي افزود: قانون آئين دادرسي كيفري جديد كه از اول تير ماه اجرا شده است الزامات جديدي را به همراه داشته و نسبت به قانون سابق توجه بيشتري در حمايت از حقوق متهمان دارد.

جعفري دولت آبادي با تاكيد بر ضرورت مقابله با جرايمي مانند سرقت گفت: در سال هاي اخير اقدامات مناسبي در مقابله با جرايمي همچون سرقت صورت گرفته اما با همه اين اقدامات رضايتمندي مردم را به همراه نداشته است.

وي گفت: در مبارزه با سرقت، پيشگيري، مقابله و اجراي احكام سرقت مورد تاكيد است و احكام سارقين بايد اجرا شود چرا كه اجراي احكام سارقين محكوم بخش مهمي از طرح مبارزه با سرقت است.

سردار ساجدي نيا گزارشي از ميزان جرائم ارتكابي در استان تهران در ۶ ماه اول سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ ارائه كرد و گفت: تمام سعي و تلاش نيروي انتظامي در سال هاي اخير مهار ارتكاب جرايم خاص بوده و ما تمام تلاش خود را براي جلوگيري از روند افزايشي ارتكاب جرم به كار بسته ايم و در اين مدت صحت آماري را سرلوحه كارمان قرار داده ايم.

سردار ساجدي نيا افزود: تا قبل از سال ۹۳ حدود ۲۰۰ گشت در لحظه در سطح شهر تهران داشته ايم كه اين آمار در حال حاضر به ۴۵۰ گشت در لحظه رسيده است.

سردار محمديان فرمانده پليس آگاهي تهران هم به ارائه گزارشي در مورد اقدامات پليس آگاهي تهران در برخورد با جرائم به ويژه سرقت پرداخت و گفت: قاطعيت قوه قضائيه و دادستاني تهران در مبارزه با سرقت پليس را نسبت به برخورد با جرائم خاص مصمم تر كرده است.

ابوالحسني سرپرست جديد دادسراي ويژه سرقت در اين جلسه با اشاره به تغيير شيوه هاي سرقت گفت: سرقت از حالت سنتي به سمت و سوي يك جرم سازمان يافته تغيير وضع داده است.

در ادامه جلسه سرپرست دادسراي ارشاد تهران گفت: از ابتداي سال ۹۴ تاكنون مديران ۷۳ مجتمع مسكوني تهران را با هدف جلوگيري از برگزاري پارتي هاي شبانه به دادسرا دعوت كرديم كه اين اقدام مؤثر بوده به نحوي كه آمار پارتي‌هاي شبانه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است.

وي به برخورد دادسراي ارشاد با پديده بدحجابي در جامعه هم اشاره كرد و گفت: در روزهاي اخير چندين پرونده در برخورد با بدحجابي در دادسرا تشكيل شده كه در دو مورد دادگاه متهمان را به پرداخت ۹۰۰ هزار تومان جزاي نقدي محكوم كرد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران در جمع بندي مطالب گفت: همكاري مناسب دادستان ها با نيروهاي پليس به معناي عدول از مواضع طرفين نيست.

وي روحيه مطالبه گري را از ويژگي هاي دادستان ها عنوان كرد و افزود: دادستان هاي شهرستان هاي استان تهران در مناطق خود بايد روحيه مطالبه گري داشته باشند و در صورتي كه مشكلات حل نشد مراتب را جهت پيگيري به دادستاني تهران منعكس نمايند.

جعفري دولت آبادي گفت: بايد در حوزه سرقت و اعطاي مرخصي به محكومان خاص سختگيري شود و نبايد اعطاي مرخصي به بعضي محكومان، بستر ارتكاب جرم دوباره براي محكومان بد سابقه فراهم شود.

وي تاكيد كرد: عزم جدي دادستان ها و فرماندهان پليس در مبارزه با جرائم تعيين كننده است و برخورد قاطع دادستان ها از الزامات مبارزه با جرائم خاص است.

دادستان عمومي و انقلاب تهران جابجايي مكاني مجرمين را نتيجه تأثيرگذاري مبارزه با جرم دانست و گفت: دادستان ها نگران جابجايي مجرمين نباشند چرا كه جابجايي آن ها از نقطه اي به نقطه ديگر نشان از تاثير مبارزه بر مجرمين دارد چرا كه آن ها ديگر احساس امنيت نمي كنند و مجبور به تغيير مكان مي شوند.

جعفري دولت آبادي ضمن اشاره به لزوم هماهنگي فرماندهان پليس با دادستان ها براي اجراي طرح هاي مبارزه با جرائم تصريح كرد: ضرورت دارد كه طرح ها از سوي پليس اجرا شوند اما امري كه در اين ميان مهم است هماهنگي نيروهاي انتظامي با دادستان هاست كه دادستان ها هم بايد در اين راه به پليس كمك كنند. طرح هاي پر سر و صدا اما بي اثر براي مردم فايده اي ندارد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: محكوم بايد بداند چنانچه حكم محكوميت عليه او صادر شد ولو اينكه حكم غيابي باشد سراغ او خواهند آمد و براي اجراي حكم او اقدام خواهد شد. پليس بايد با همكاري دادستان ها بخشي از اجراي طرح هاي سرقت خود را به سمت و سوي دستگيري محكومان بزه سرقت هدايت كند.

منبع: مهر

كپي شده از:www.mashreghnews.ir

 

برچسب: www.mashreghnews.ir،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۹:۱۲ توسط:SAHAR موضوع:

دانلود نرم افزار بازار براي اندرويد


دانلود نرم افزار بازار_براي اندرويد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۲۷:۵۱ توسط:SAHAR موضوع:

Battery_Monitor_Widget دانلود نرم افزار مديريت باطري


                                    

                                      

 

دانلودنرم افزارBattrery monitor widget


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۶:۱۳ توسط:SAHAR موضوع: